Gândim și acționăm retrospectiv și prospectiv

Evenimentul va contribui la conturarea mai precisă a orizontului de aşteptare al publicului ţintă, la corelarea acestor aşteptări, la crearea unor sinergii şi la valorificarea eficientă a potenţialului tinerei generaţii.

În egală măsură, evenimentul va defini mai nuanţat şi va cartografia mai pregnant identitatea tuturor categoriilor de participanţi şi a macro-comunităţii din regiunea SV Oltenia.

Feedback-ul obţinut va servi la susţinerea carierei viitorilor studenţi, studenţilor şi absolvenţilor.

"Va fi şi o premieră pentru Universitatea din Craiova, Forumul Carierei. O să vedeţi angajatori, zeci de firme de top la Universitatea din Craiova, o să vedeţi oficialităţi locale şi regionale. Încercăm să aducem primarii din cele cinci reşedinţe de judeţ, dar şi preşedinţii consiliilor judeţene din cele cinci judeţe ale Olteniei, pentru că Universitatea din Craiova va trebui să–şi regăsească identitatea, să devină polul de dezvoltare al acestei regiuni, şi apoi ne vom gândi la partea naţională şi internaţională”.

Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ SPÎNU
rectorul Universitătii din Craiova