IN CE SCOP? - Obiective

Obiectivele manifestarii FORUMUL CARIEREI 2016 - FoCar

  • formarea unor reflexe de orientare în carieră pentru elevi și studenți;
  • crearea motivației pentru învățarea pe toată durata vieții;
  • construirea interfeței şi dezvoltarea dialogului între elevi, studenți și potențiali angajatori;
  • crearea și dezvoltarea unor mecanisme suport pentru evoluția în carieră;
  • intensificarea colaborării între Universitatea din Craiova și mediul socio-economic în vederea asigurării unor parcursuri individualizate de formare și inserție profesională;
  • consolidarea și extinderea parteneriatelor strategice și operaționale între Universitatea din Craiova și mediul socio-economic.

"Va fi şi o premieră pentru Universitatea din Craiova, Forumul Carierei. O să vedeţi angajatori, zeci de firme de top la Universitatea din Craiova, o să vedeţi oficialităţi locale şi regionale. Încercăm să aducem primarii din cele cinci reşedinţe de judeţ, dar şi preşedinţii consiliilor judeţene din cele cinci judeţe ale Olteniei, pentru că Universitatea din Craiova va trebui să–şi regăsească identitatea, să devină polul de dezvoltare al acestei regiuni, şi apoi ne vom gândi la partea naţională şi internaţională”.

Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ SPÎNU
rectorul Universitătii din Craiova